Zasady od 28.12 – 17.01.2021.

Od 28.12 do 17.01.2021 zostały wprowadzone nowe zasady korzystania z obiektów sportowych. Zgodnie z informacją podaną na stronie rządowej infrastruktura sportowa może być dostępna tylko w ramach sportu zawodowego. W związku z tym od 28.12 do 17.01.2021 wprowadzamy następujące zasady korzystania z hali wspinaczkowej:
1) Z obiektu mogą korzystać tylko te osoby, które trenują wspinaczkę w ramach sportu zawodowego oraz osoby ich asekurujące. W tym celu po przyjściu na halę wymagane będzie podpisanie lub przedłożenie zaświadczenia, że trenujemy wspinaczkę w ramach sportu zawodowego.
2) Dzieci nie mogą korzystać z obiektu, jak również na nim przebywać.
3) Obowiązuje bezwzględna rezerwacja telefoniczna.
4) Uczestnicy mają mieć ze sobą maseczki lub przyłbice.
Pozostałe zasady korzystania z hali wspinaczkowej w okresie pandemii pozostają bez zmian.

HALA WSPINACZKOWA | POCHYLNIA58-521 Jeżów Sudecki
ul. Polna 30