• Home
  • HONOROWANE KARTY

HONOROWANE KARTY

W ramach nawiązanej współpracy z Benefit Systems, OK System, FitProfit oraz FITFLEX akceptujemy następujące rodzaje kart:

  • FitProfit;
  • FitSport (od 1.08.2015);
  • MultiSport Plus;
  • MultiSport Premium;
  • MultiSport Kids;
  • FITFLEX;
  • Multikarnet OK.

Użytkownicy tych kart nie ponoszą opłat za wstęp na halę wspinaczkową;
Warunkiem do korzystania z obiektu bez ponoszenia opłat o których mowa powyżej jest:

  1. okazanie odpowiedniej karty;
  2. złożenie czytelnego podpisu na karcie wizyt klientów Benefit Systems lub FitProfit lub OK System lub FITFLEX.

Użytkownicy wymienionych kart, którzy kontaktu ze wspinaniem nie mieli powinni odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i asekuracji na ścianie wspinaczkowej, umawiając się na nie.

HALA WSPINACZKOWA | POCHYLNIA58-521 Jeżów Sudecki
ul. Polna 30