Sprzedaż po cenach hurtowych.

Ekspresy firm: Ocun i CT oraz liny półstatyczne 10mm będziemy sprzedawać po cenach hurtowych. Zasada, że za każde 150 zł wydane na sprzęt przysługuje 1 wejściówka w tym przypadku nie będzie obowiązywać.

HALA WSPINACZKOWA | POCHYLNIA58-521 Jeżów Sudecki
ul. Polna 30